Thơ Nghệ: Cuộc "cại chắc" giữa Ngọc Hải và Văn Lâm

Phút 78, thủ môn Văn Lâm và trung vệ Ngọc Hải đã có những bất đồng. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện nhỏ trong bóng đá.

Văn Lâm:

Này cấy mặt thằng Hải 

Mi vừa phải thôi nha

Quả nớ tau không ra

Thì có mà ăn cám

 Nhủ mi kèm số 8

Mi lại bám số 10

Để hổng thằng 20

Hấn đứng cười một chắc

May mà tau tinh mắt

Nên đạ bắt được bài

Để thua ngược 3-2

Bảy ổ ngài rầy mặt

Mi kèm ngài nỏ trặt

Hấn qua mặt dệ dàng

Băng đội trưởng đàng hoàng

Mà mi mần đạ chán.

Ngọc Hải:

À thằng ni mi dám

Nạt hổng thằng Lâm tây

Mi ngon phót vô đây

Tau chấp mi một cẳng

Trận đấu rành căng thẳng

Tau cố gắng kèm ngài

Tau chộ số 12

Nỏ có ai theo cả

Quả đó tau chỉ thả

Cho mi quả coi răngCoi mi có khả năng?

Để nhường băng đội trưởng

Không ngài coi họ tưởng

Mi số hưởng sướng nânLên tuyển nỏ phải mần

Cứ đứng đần một lộ

Mi nhớ mặt i đọ

Quê choa nỏ hại chi

Nhảy vô đấm tau đi

Thằng Hoàng (Trọng Hoàng) phi chết rấp.

Thầy Pắc:

Thôi Hải ươi đừng chấp!

Bay cại chắc mần chi

Cha chan..hai đứa ni

Lo đá đi bay ả

Cơm sôi thì bớt lả

Có một quả thì thôi

Bay cụng tra trôốc rồi

Mần họ cười trửa mặt

Thằng Hải kèm ngài trặt

Nỏ phải mất tập trungLâm đừng nói lung tung

Để hấn khùng hấn đấm

Quân Nghệ An gớm lắm

Đừng có chạm vô hây!

Hấn đá bóng cụng hay

Thằng Lâm tây là dại

Để về tau chiêu đại

Bay một bựa giả cầy

Để hai đứa bắt tay

Để mà cày chung kết

Đừng ai trách chi hết

Phải đoàn kết một lòng

Có rứa thì mới mong

Bớp cúp vàng về nước.

Thơ Thế Mạnh

Nguồn: https://songlamplus.vn/tho-nghe-cuoc-cai-chac-giua-ngoc-hai-va-van-lam/

Share This:

Post Tags: