Nóng: Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh từ 15h chiều nay

Kể từ 15h chiều nay, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng mạnh.

Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, kể từ 15h chiều nay, ngày 17/4, giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ điều chỉnh tăng. 

Đồng thời, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành, giảm mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu xăng E5RON92 giảm còn 1.456 đồng/lít (chi kỳ trước 2.042 đồng/lít); Xăng RON95 xuống 743 đồng/lít (kỳ trước 1.304 đồng/lít); các mặt hàng dầu chi 0 đồng/lít.

Sau khi trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng E5 RON92 tăng 1.115 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 1.202 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 297 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 291 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 407 đồng/kg.

Giá bán lẻ kể từ 15h chiều nay các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.703 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 21.235 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.384 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 16.262 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.617 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh 2/4, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá bán mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng thêm 1.377 đồng, lên mức 18.588 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.484 đồng, lên mức 20.033 đồng/lít; dầu diesel tăng 1.219 đồng/lít lên 17.087 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.086 đồng/lít lên 15.971 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.127 đồng/kg lên 15.210 đồng/kg.

Nguồn http://soha.vn/nong-gia-xang-dau-tiep-tuc-tang-manh-tu-15h-chieu-nay-20190417150922069.htm

Share This: