Hải Phòng: Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi có diễn biến phức tạp, ngày 10-6- 2019, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Công điện số 02/ CĐ-CT về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lơn Châu Phi trên bàn thành phố Hải Phòng

Ảnh minh họa

Để chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, khắc phục những bất cập còn tồn tại, thực hiện Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 4/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND thành phố có Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận; thủ trưởng các Sở, ban ngành thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch động vật thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm Thông tri số 28-TT/TU ngày 23-5-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21-2-2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố; đồng thời khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

UBND các huyện, quận, xã, phường, thị trấn huy động cả hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội... vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống, dập dịch với phương châm “phòng, chống dịch như chống giặc”, “phòng là chính, cơ sở và người dân là chính”, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các ban ngành chức năng của địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xử lý tiêu hủy lợn bệnh theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, hạn chế lây lan dịch bệnh, không để ô nhiễm môi trường.

Tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh, các trường hợp kê khai không đúng số lượng lợn, trọng lượng lợn tiêu hủy theo quy định, đảm bảo công khai minh bạch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm việc quản lý tổng đàn lợn đã được thống kê trước, trong, sau dịch. Chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đàn lợn đã được thống kê; quy trình kê khai, lập biểu bảng, niêm yết... đối với số lượng lợn bị tiêu hủy.

Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi phòng chống dịch; không sử dụng thức ăn dư thừa cho lợn ăn; các trang trại, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn tăng cường công tác cách ly, khử trùng tiêu độc, áp dụng triệt để, đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đặc biệt tập trung bảo vệ các đàn lợn nái, lợn đực giống đảm bảo cung cấp đủ con giống phục vụ tái đàn sau dịch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kết hợp cùng các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tại các địa phương; hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phát hiện và xử lý ổ dịch đúng quy trình theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, đề xuất, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố xử lý nghiêm các cơ quan, địa phương, đơn vị thiếu trách nhiệm, không nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh cấu trúc lại ngành chăn nuôi, đa dạng hóa vật nuôi; trước mắt tập trung phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ, gia cầm, thủy sản... thay thế sự thiếu hụt sản phẩm thịt lợn, nhằm phục vụ tốt đời sống người dân.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm từ thịt lợn theo đúng các quy định hiện hành. Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương tăng cường công tác tham mưu, chủ động giám sát phát hiện dịch; hướng dẫn, giám sát quá trình tiêu hủy lợn mắc bệnh đúng quy trình kỹ thuật; tổ chức kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Sở Công Thương chủ trì phối hợp Cục Quản lý thị trường Hải Phòng, UBND các huyện, quận chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc, không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Sở Tài chính chủ động tham mưu, đề xuất bố trí đầy đủ kinh phí đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố.

Tại Hải Phòng, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra từ ngày 22-2, đến ngày 4-6 xảy ra tại 17.802 hộ, 1.191 thôn, 171 xã, phường thuộc 12 huyện, quận; số lợn tiêu hủy 165.305 con, chiếm 48,04% tổng đàn trước dịch; trọng lượng 8.801.998 kg. Dịch đã xảy ra tại 9 cơ sở chăn nuôi quy mô >300 con, nguy cơ dịch tiếp tục lây lan.

Mới đây, UBND thành phố vừa có Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi buộc phải tiêu hủy từ khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn

Theo đó, đối với lợn con, lợn thịt các loại (lợn hơi): hỗ trợ 80% giá thị trường tại thời điểm buộc tiêu hủy; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: hỗ trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại tại thời điểm buộc tiêu hủy. Giá thị trường làm căn cứ tính mức hỗ trợ thực hiện theo Báo cáo giá thị trường hàng tháng của Sở Tài chính tổng hợp. Các trường hợp đã được thanh toán theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thành phố thì không phải tính lại mức hỗ trợ theo Quyết định này. Tất cả các trường hợp chưa được hỗ trợ thì thực hiện hỗ trợ theo Quyết định này.

Ngọc Dũng

Nguồn https://phapluatxahoi.vn/hai-phong-quyet-liet-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-benh-dich-ta-lon-chau-phi-151548.html

Share This:

Loading...