Quảng Nam: Chi sai hàng chục tỷ đồng trong xây dựng cơ bản

Thanh tra tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận yêu cầu UBND huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam phải thu hồi số tiền chi tạm ứng sai hơn 23 tỷ đồng cho các đơn vị thi công các công trình xây dựng cơ bán (XDCB).

Một công trình chi tạm ứng sai.

Theo kết luận, trong 3 năm (2016-2018), UBND huyện Tiên Phước thanh toán kế hoạch vốn đầu tư 507.702,14 triệu đồng/660.122,30 triệu đồng, đạt 79,94% kế hoạch vốn giao. Nhưng qua đối chiếu quản lý sử dụng vốn đầu tư tại các đơn vị dự toán cho thấy, trường hợp phân bổ kế hoạch vốn khi chưa đảm bảo việc triển khai thi công, tạm ứng vốn kéo dài nhiều năm; đến nay công trình chưa thực hiện nhưng chủ đầu tư không thu hồi vốn tạm ứng theo Thông tư số 52 của Bộ Tài chính sửa đổi.

Thanh tra cho rằng, trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến năm 2018 còn nhiều hạn chế, UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn và thực hiện ứng vốn cho các nhà thầu khi chưa có mặt bằng, chưa triển khai thực hiện giai đoạn1, nhưng đã cho ứng vốn giai đoạn 2, hay tạm ứng vốn khi chưa đủ điều kiện thi công nhưng không thu hồi, tạo điều kiện cho các nhà thầu chiếm dụng vốn Nhà nước.

Cụ thể, công trình Trường mầm non Tiên Kỳ (giai đoạn 1) chưa có mặt bằng nhưng huyện Tiên Phước đã ứng cho đơn vị thi công số tiền 4,8 tỷ đồng; Trường Mầm non Tiên Kỳ (giai đoạn 2) chưa có mặt bằng nhưng huyện tiếp tục ứng thêm cho công ty này 4,6 tỷ đồng; Đài truyền thanh huyện Tiên Phước đơn vị thi công được ứng số tiền 780 triệu đồng; dự án Phát huy giá trị khu di tích cụ Huỳnh được ứng hơn 8,4 tỷ đồng. Tiếp đó, huyện Tiên Phước cho ứng 2,7 tỷ đồng với dự án tuyến đường từ QL40B- Cụm CN Tài Đa (giai đoạn 2), dù chưa có mặt bằng thi công.

Một số công trình như Nhà đa năng trung tâm văn hóa huyện Tiên Phước, hồ sơ dự thầu của đơn vị trúng thầu là chưa đáp ứng các tiêu chí. Hay như công trình Khán đài sân vận động huyện Tiên Phước qua thanh tra cho thấy đơn vị trúng thầu không đảm bảo về năng lực để thực hiện xây dựng công trình.

Đối với dự án nâng cấp chỉnh trang chợ Tiên Phước do UBND thị trấn Tiên Kỳ làm chủ đầu tư, đã nghiệm thu thanh toán khổi lượng bàn bán thịt, hàng khô và ẩm thực với số tiền 198.619.592 đồng là không đúng. Về việc này, ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Kỳ cho biết: “Đúng là có quyết toán nhầm vì nó nằm trong các hạng mục tư thương đóng góp theo kiểu xã hội hóa. Thế nhưng chúng tôi đã phát hiện kịp thời nên không chi trả cho đơn vị thi công mà toàn bộ số tiền đã chuyển vào ngân sách Nhà nước”. Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: “Trách nhiệm ứng vốn trái quy định này thuộc về UBND huyện Tiên Phước, Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch”.

Tuy nhiên, ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, hiện tại UBND huyện chưa nhận được kết luận của Thanh tra tỉnh xung quanh vấn đề quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Nguồn http://daidoanket.vn/phap-luat/quang-nam-chi-sai-hang-chuc-ty-dong-trong-xay-dung-co-ban-tintuc444470

Share This:

Loading...