Quảng Nam: Cần hơn 19 tỷ đồng để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN-MT tỉnh xác nhận, Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu do đơn vị tư vấn lập và đã được Hội đồng thẩm định xem xét tiếp thu hoàn chỉnh sau 3 lần lấy ý kiến góp ý, mức kinh phí đóng cửa mỏ trong đề án là gần 19,1 tỷ đồng.

Trong đó sử dụng nguồn từ số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã nộp tại Kho bạc Nhà nước H. Phú Ninh là hơn 6,46 tỷ đồng và từ ngân sách tỉnh (theo Khoản 3, Điều 46, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ) hơn 12,6 tỷ đồng.

Ông Hà cho biết thêm, theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh tại Quyết định số 02/2017/QĐ- MTTPS ngày 13-11-2017 về mở thủ tục phá sản đối với Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, hội nghị các chủ nợ Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu lần thứ nhất ngày 28-11-2018 đã thống nhất đề nghị tuyên bố phá sản Cty. Sau đó được Tòa án nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-TBPS ngày 24-12-2018 tuyên bố phá sản Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 7131/VPCP-CN ngày 7-7-2017, Bộ TN-MT đã ban hành Quyết định số 2066/QĐ-BTNMT ngày 28-8-2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ và giao Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện nhiệm vụ đóng cửa mỏ đối với mỏ vàng Bồng Miêu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất tại Công văn số 2311 ngày 23-10-2019.

Được biết, đề án bố trí kinh phí để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (khóa IX) chiều 29-11 vừa qua.

Nguồn http://cadn.com.vn/news/75_216946_can-hon-19-ty-dong-de-dong-cua-mo-vang-bong-mieu.aspx

Share This:

Loading...