Nghệ An: Đặt tên 59 tuyến đường ở thị xã Hoàng Mai và 15 tuyến đường ở thị trấn Đô Lương

Ở Nghệ An, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có 59 tuyến đường được đặt tên đường và trên địa bàn thị trấn Đô Lương có 15 tuyến đường được đặt tên.

Ngày 31/12, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 9353/UBND-KGVX gửi UBND huyện Đô Lương và UBND thị xã Hoàng Mai truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long về việc thực hiện nghị quyết về đặt tên đường phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã trên thực hiện việc gắn biển tên đường phố theo đúng các quy định của Chính phủ và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 20 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và Nghị quyết số 21 về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

Theo Nghị quyết số 20, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có 59 tuyến đường được đặt tên đường, trong đó có 49 tuyến đường mang tên danh nhân và 10 tuyến đường mang tên địa danh, danh từ, sự kiện lịch sử.

Còn theo Nghị quyết số 21, trên địa bàn thị trấn Đô Lương có 15 tuyến đường được đặt tên, trong đó có 12 tuyến đường mang tên danh nhân và 3 tuyến đường mang tên địa danh, danh từ.

Chi tiết tên 59 tuyến đường được đặt tên tại thị xã Hoàng Mai

Chi tiết tên 15 tuyến đường được đặt tên tại thị trấn Đô Lương

Thành Duy

Nguồn https://baomoi.com/dat-ten-59-tuyen-duong-o-thi-xa-hoang-mai-va-15-tuyen-duong-o-thi-tran-do-luong/c/33542441.epi

Share This:

Loading...