Quảng Nam: Hàng trăm đảng viên bị kỷ luật

Năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 341 đảng viên (có 60 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 248, cảnh cáo 59, cách chức 6, khai trừ 28 trường hợp.

Theo UBKTTW, năm 2019, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Nam kiểm tra 983 tổ chức đảng, 1.863 đảng viên (có 985 cấp ủy viên); giám sát 677 tổ chức đảng, 1.223 đảng viên (có 800 cấp ủy viên); kết luận, 17 tổ chức đảng và 19 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên; phát hiện, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên, kết quả giữ nguyên hình thức kỷ luật 3, giảm hình thức kỷ luật 1 trường hợp.

Tỉnh ủy Quảng Nam tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 142 tổ chức đảng và 426 đảng viên (có 198 cấp ủy viên), kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 134 đảng viên. Kiểm tra 855 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 21 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 3 đảng viên. Giám sát 562 tổ chức đảng, 657 đảng viên (có 604 cấp ủy viên), phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 9 đảng viên. Kiểm tra 88 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách đảng và 641 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí…

Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 341 đảng viên (có 60 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 248, cảnh cáo 59, cách chức 6, khai trừ 28 trường hợp.

PV

Nguồn https://baomoi.com/quang-nam-hang-tram-dang-vien-bi-ky-luat/c/33641829.epi

Share This:

Loading...