Quảng Nam lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã có văn bản về việc lấy ý kiến phụ huynh học sinh về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng 22/2, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở đã có văn bản số 279/SGDĐT-VP về việc lấy ý kiến phụ huynh học sinh (PHHS) về cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 

Theo đó, để có sự đồng thuận trong phụ huynh và toàn xã hội trong việc tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 02/3/2020, Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường và giám đốc các trung tâm trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung: Chỉ đạo lấy ý kiến của PHHS về việc cho học sinh đi học trở lại; trưởng phòngGD&ĐT tổng hợp, báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 26/2/2020. Các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú và các trung tâm trực thuộc Sở tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh và tổng hợp gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 24/2/2020.

Nguồn https://kinhtenongthon.vn/quang-nam-lay-y-kien-phu-huynh-ve-viec-cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-post33701.html

Share This:

Loading...